Multimatic,

Nad Jarem 4, 10-900 Olsztyn +48 508 017 831
10 lat doświadczenia 98% → pozytywne opinie Szybka dostawa maszyn
2023-05-14 Odkurzacze przemysłowe ATEX w strefach zagrożenia wybuchem. Prawdziwe FAKTY

Uwaga! Oto 7 nieznanych faktów o odkurzaczach ATEX, które ratują życie w strefach zagrożenia wybuchem!

Strefy zagrożone wybuchem dzielą się na kategorie w zależności od rodzaju substancji oraz częstotliwości występowania zagrożenia. W strefach zagrożenia wybuchem stosuje się przemysłowe odkurzacze i systemy zabezpieczeń zaprojektowane tak, aby zapobiegać wystąpieniu wybuchów oraz minimalizować ich skutki. Strefy zagrożenia wybuchem przez gazy są klasyfikowane w oparciu o częstotliwość występowania i czas trwania obecności łatwopalnych substancji. Te strefy zostały zdefiniowane przez Międzynarodową Organizację Elektrotechniczną (IEC) w standardzie IEC 60079-10-1. Źródłem informacji są oficjalne standardy międzynarodowe, dostępne na stronie IEC: https://webstore.iec.ch/publication/6051.

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem obejmuje:

Strefa 0 (gazy): Obszar, w którym występuje ciągłe lub długotrwałe zagrożenie wybuchem związane z obecnością łatwopalnych gazów, par lub mgieł.

Strefa 1 (gazy): Miejsce, w którym występuje prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia wybuchem związane z obecnością łatwopalnych gazów, par lub mgieł w warunkach normalnej eksploatacji.

Strefa 2 (gazy): Obszar, w którym występuje małe prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia wybuchem związane z obecnością łatwopalnych gazów, par lub mgieł w warunkach normalnej eksploatacji.

Strefa 20 (pyły): Obszar, w którym występuje ciągłe lub długotrwałe zagrożenie wybuchem związane z obecnością łatwopalnych pyłów.

Strefa 21 (pyły): Miejsce, w którym występuje prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia wybuchem związane z obecnością łatwopalnych pyłów w warunkach normalnej eksploatacji.

Strefa 22 (pyły): Obszar, w którym występuje małe prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia wybuchem związane z obecnością łatwopalnych pyłów w warunkach normalnej eksploatacji.

Przykładowe odkurzacze przemysłowe ATTEX – ranking

Odkryj tajniki odkurzaczy przemysłowych w strefach wybuchu ATEX: kluczowe informacje i zastosowania

Strefa 0 (gazy): Strefa ta obejmuje obszary, w których ciągłe lub długotrwałe zagrożenie wybuchem występuje z powodu obecności łatwopalnych gazów, par lub mgieł. W praktyce oznacza to, że substancje łatwopalne występują w atmosferze przez dłuższy czas, co prowadzi do utworzenia mieszanki wybuchowej w przypadku wystąpienia źródła zapłonu. Przykłady takich obszarów to wnętrza zbiorników przechowujących gaz czy pomieszczenia, w których odbywa się produkcja gazów łatwopalnych.

Strefa 1 (gazy): Ta strefa obejmuje miejsca, w których występuje prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia wybuchem związane z obecnością łatwopalnych gazów, par lub mgieł w warunkach normalnej eksploatacji. Oznacza to, że w tych obszarach obecność substancji łatwopalnych może wystąpić jedynie podczas normalnej pracy, ale nie jest to sytuacja stała. Przykłady takich miejsc to pomieszczenia, w których odbywa się przetwarzanie substancji chemicznych, które mogą uwalniać łatwopalne gazy w trakcie normalnego funkcjonowania.

Strefa 2 (gazy): W tej strefie występuje małe prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia wybuchem związane z obecnością łatwopalnych gazów, par lub mgieł w warunkach normalnej eksploatacji. W praktyce oznacza to, że obecność substancji łatwopalnych może wystąpić jedynie w przypadku awarii lub niewłaściwego funkcjonowania systemów. Przykłady takich obszarów to pomieszczenia, w których substancje łatwopalne są przechowywane w zamkniętych pojemnikach, ale mogą zostać uwolnione w przypadku ich uszkodzenia lub wycieku.

Strefa 20 (pyły): Strefa 20 to obszar, gdzie ciągłe lub długotrwałe zagrożenie wybuchem jest spowodowane obecnością łatwopalnych pyłów. W tych obszarach łatwopalne pyły mogą być zawieszone w powietrzu przez dłuższe okresy czasu lub być regularnie obecne w wyniku procesów produkcyjnych. Ze względu na to, że pyły te mogą tworzyć wybuchowe mieszanki z powietrzem, ważne jest stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz sprzętu, takiego jak odkurzacze przemysłowe ATEX. Źródło: (European Commission – ATEX Guidelines, 2021: https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/atex/guidelines_pl)

Strefa 21 (pyły): Strefa 21 to miejsce, gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia wybuchem związane z obecnością łatwopalnych pyłów podczas normalnej eksploatacji. W tych obszarach, zagrożenie wybuchem może wystąpić okresowo, na przykład podczas nieprzewidzianych awarii lub zakłóceń w procesach produkcyjnych. Stosowanie odkurzaczy przemysłowych ATEX zapewnia odpowiednią ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami wybuchowymi. Źródło: (Health and Safety Executive – HSE, 2021: https://www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg65.htm)

Strefa 22 (pyły): Strefa 22 to obszar, gdzie występuje małe prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia wybuchem związane z obecnością łatwopalnych pyłów podczas normalnej eksploatacji. Chociaż ryzyko wystąpienia wybuchu jest niższe niż w strefach 20 i 21, wciąż istnieje konieczność stosowania odpowiednich środków ostrożności oraz wykorzystania odkurzaczy przemysłowych ATEX, aby zminimalizować ryzyko. Źródło: (National Fire Protection Association – NFPA, 2021: https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=499)

Praca odkurzacza przemysłowego w strefach zagrożenia wybuchem, zarówno gazowych (0, 1, 2) jak i pyłowych (20, 21, 22), polega na efektywnym i bezpiecznym oczyszczaniu powierzchni oraz przestrzeni roboczych z pyłów, brudu, odpadów i innych zanieczyszczeń, które mogą być potencjalnie niebezpieczne.

Jak powinny być zaprojektowane odkurzacze przemysłowe przeznaczone do prac w strefach ATEX?

 Odkurzacze przemysłowe przeznaczone do pracy w strefach ATEX muszą spełniać rygorystyczne wymagania, aby zapewnić bezpieczeństwo w obszarach zagrożonych wybuchem. Cechy, jakie powinny posiadać takie odkurzacze:

 • Certyfikacja ATEX: Odkurzacze przemysłowe muszą posiadać odpowiednią certyfikację ATEX, potwierdzającą, że zostały przetestowane i zatwierdzone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem.
 • Odpowiednie oznaczenie strefy: Odkurzacze powinny być wyraźnie oznaczone, w jakich strefach (gazowych 0-2, pyłowych 20-22) mogą być bezpiecznie używane.
 • Antystatyczne materiały: Odkurzacze przemysłowe ATEX powinny być wykonane z antystatycznych materiałów, które zmniejszają ryzyko wywołania iskry lub wyładowania elektrostatycznego podczas pracy.
 • Zabezpieczenia przeciwwybuchowe: Odkurzacze muszą być wyposażone w zabezpieczenia przeciwwybuchowe, takie jak układy elektryczne i mechaniczne zabezpieczające przed iskrami, przegrzewaniem czy nadmiernym ciśnieniem.
 • Filtracja: Odkurzacze ATEX powinny być wyposażone w wysokiej jakości systemy filtracji, takie jak filtry klasy H (HEPA) lub ULPA, które skutecznie zatrzymują pyły łatwopalne i potencjalnie toksyczne.
 • Uziemienie: Odkurzacze przemysłowe ATEX powinny mieć możliwość skutecznego uziemienia, co pozwala na bezpieczne odprowadzenie ładunków elektrostatycznych do ziemi.
 • Łatwość obsługi i konserwacji: Odkurzacze ATEX powinny być łatwe w obsłudze i konserwacji, aby zapewnić długotrwałe i bezpieczne działanie.

Prawidłowe dobranie odkurzaczy do pracy w określonych strefach zagrożenia wybuchem jest kluczowe ze względu na kilka powodów:

 • Bezpieczeństwo personelu: Użycie odpowiednio dobranego odkurzacza przemysłowego zmniejsza ryzyko wystąpienia wybuchów, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub strat życia.
 • Ochrona mienia: Wybuch może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie infrastruktury, maszyn oraz innych majątków przedsiębiorstwa, co może prowadzić do kosztownych napraw czy strat finansowych.
 • Zgodność z przepisami: Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy w strefach zagrożenia wybuchem, takich jak dyrektywy ATEX, jest wymagane przez prawo. Użycie odpowiednio dobranego odkurzacza przemysłowego gwarantuje zgodność z tymi przepisami i może zapobiec ewentualnym sankcjom.
 • Efektywność pracy: Odkurzacze przemysłowe dostosowane do konkretnych stref zagrożenia wybuchem są bardziej efektywne w oczyszczaniu powierzchni i przestrzeni roboczych, co pozytywnie wpływa na produktywność oraz utrzymanie porządku i higieny w miejscu pracy.

W związku z powyższymi powodami, prawidłowe dobranie odkurzacza przemysłowego do pracy jest istotne a zespół Multi-Matic.pl, jest od tego żeby pomóc Państwu dobrać urządzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *