Tenzi Pobudowlane Czyszczenie posadzek 1

Preparat  do  pobudowanego  doczyszczania  posadzek  odpornych  na  kwasy.  Preparat  przeznaczony do doczyszczania posadzek z pozostałości cementu, spoin, betonu, zapraw klejowych. 
 

Zastosowanie:

posadzki odporne na działanie preparatów kwaśnych. 

Metody użycia:

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 
Stosować rozcieńczenie od 1:50 do 1:10 z wodą (200 ml do 1 l /10 l wody). 
Czyszczoną powierzchnię pozamiatać (najlepiej odkurzyć). Nanieść preparat na powierzchnię i pozostawić 
na około 10 minut(nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na posadzce). 
Następnie przeszorować szczotką, pedem lub zmywakiem. 
Przemyć powierzchnię bieżącą wodą za pomocą mopa i osuszyć.  
UWAGA! Powierzchnie  chłonne  typu beton,  lastrico,  fugi  cementowe,  kamień  naturalny  chłonny
przed użyciem preparatu dobrze nasączyć wodą. 

Pojemności:

1l

5l

10l