Tenzi Gran Bis

Gruntowne mycie zanieczyszczeń tłuszczowych. Skoncentrowany wysokoalkaliczny, bezzapachowy preparat do mycia ogólnego zanieczyszczeń tłuszczowych; usuwa silne zabrudzenia pochodzenia zwierzęcego i roślinnego; zawiera składniki kompleksujące; posiada wysoką zdolność emulgowania tłuszczów; ulega biodegradacji; toleruje twardą wodę; zawiera inhibitory korozji; nie zawiera fosforanów. Zalecany do metody pianowej. Atest PZH nr HŻ/01565/03/2007.

Zastosowanie:

Posadzki twarde w kuchni, ściany, kafelki, parapety, poręcze; wyposażenie. Produkcja i transport żywności; powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z żywnością; rozbiór i przygotowanie mięsa; przemysł rybny i garmażeryjny - mycie maszyn i urządzeń, fartuchów roboczych i środków transportu wewnętrznego.

Metody użycia:

stężenie 200-500 ml / 10 l wody;
temperatura 20-60 °C;
stężenie 200-500 ml / 10 l wody;
temperatura 20-60 °C;
dokładnie zmyć bieżącą wodą.

Pojemność:

500 ml

750 ml

1l

5l

10l

20l

200l