Tenzi APC OUT

Preparat do czyszczenia elewacji, dachów, fasad z zanieczyszczeń smolistych, brudu pochodzenia organicznego (rośliny, owady, procesy gnilne) zanieczyszczeń ropopochodnych. Skoncentrowany, alkaliczny produkt usuwający uporczywe zanieczyszczenia pochodzenia eksploatacyjnego, tj. błoto z nadkoli, osad z klocków hamulcowych. W zależności od zastosowanego stężenia, preparat można stosować na progi, nadkola, felgi oraz opony

Zastosowanie: 

fasady, elewacje, dachy każdego rodzaju, karoseria samochodowa poniżej linii klamek, felgi aluminiowe, opony

Metody użycia: 

Stosować w postaci wodnego roztworu w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni. 
W  rozcieńczeniu 1:5 do 1:10 z wodą (100-200 ml/1 l wody).  Preparat nanosić na myte powierzchnie za  pomocą spryskiwacza ręcznego 
lub pneumatycznego, a następnie spłukać wodą pod ciśnieniem.

 

Pojemność

1l

5l

10l

20l

200l