Tenzi Zmywanie wykwitów wapiennych

Preparat  na  bazie  kwasów  nieorganicznych  do  zmywania  wykwitów  wapiennych  z kostki brukowej, elewacji, cegły, klinkieru.

Zastosowanie:

kostka brukowa, elewacja, cegła, klinkier 

Metody użycia:

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.  
Stosować  rozcieńczenie 5÷10%  (500 ÷ 1000 ml/10  l wody). Przed zastosowaniem produktu 
zabrudzoną  powierzchnię  pozamiatać  (najlepiej  odkurzyć)  oraz  dokładnie  nasączyć  wodą. 
Zabezpieczyć  elementy  ze  stali  nierdzewnej,  gdyż  pod  wpływem  preparatu,  lub  też  jego 
oparów może nastąpić  jej przyciemnienie. Nanieść preparat na powierzchnię, przeszorować 
szczotką, po czym zmyć powierzchnię bieżącą wodą  i pozostawić do wyschnięcia. W  razie 
konieczności  operację  powtórzyć.  W  przypadku  powierzchni  barwionych,  przed 
zastosowaniem wykonać próbę trwałości barwy. 

 

Pojemność:

250 ml

750 ml

1l

5l

10l

20l

200l