Tenzi Gran Press AGD

Wysoce  wydajny  proszek  na  bazie  aktywnego  tlenu  do  czyszczenia  maszyn  do  kawy  lub  espresso  z  trudnych  do  usunięcia uporczywych  osadów.  Doskonale  usuwa  zanieczyszczenia  z porcelany, fajansu oraz wewnętrznych powierzchni termosów.  

Zastosowanie:

 ekspresy do kawy, espresso, termosy, naczynia z porcelany, fajansu. 
 
Metody użycia:
 
Sporządzić  roztwór  roboczy  5-10%  (50-100g  na  1l  wody).  
Przed  zastosowaniem  należ y  zapoznać  się  z  kartą  charakterystyki  niebezpiecznej  mieszaniny  chemicznej. 

Stosować zgodnie z instrukcją obsługi maszyny. Sporządzić roztwór roboczy 1-2% (od 10 do 20g na 1l  wody).  
Czas  działania  około  15  min.  W  razie  potrzeby  operację  powtórzyć.  Następnie  spłukać obficie bieżącą wodą pitną.  

Pojemność:

500g

3kg

5kg

10kg

25kg