Historia myjni parowych

Na początku lat 80tych kotły były wytwarzane z aluminium. Utrzymanieszczelności oraz odpowiedniego ciśnienia było możliwe dzięki stosowaniu NBR (kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy) lub uszczelnianiu silikonem (rys. 1 2). Początkowo element grzewczy był zanurzany w wodzie i był zagrożony korozją elektrolityczną przez co zaniechano tego rozwiązania (rys. 3 4). Rok 1985 to początek ery kotłów ze stali nierdzewnej; element grzewczy przyspawany jest bezpośrednio do dolnej partii kotła (rys. 5 6 7), a całość jest przyspawana do górnej partii kotła przy pomocy techniki spawania MIG. Konsekwencją stosowania takiej technologii jest to, że w przypadku awarii elementu grzewczego konieczna jest wymiana całego kotła. Historia profesjonalnych technologii parowych dowodzi, że maksymalne, zalecane obciążenie elementu grzewczego powinno mieścić się w zakresie 6 W/cm² -9 W/cm². Dlatego konieczne było zwiększenie rozmiaru elementu grzewczego (rys. 11) w celu poprawy jego funkcjonalności. W konsewkencji tego działania konieczne stało się też zwiększenie wymiarów samego kotła przez co czas rozgrzewania i tworzenia pary wydłużał się (kotły o niskiej wydajności). Inną dzisiejszą popularną techniką powzwalającą na wytwarzanie dużej ilości pary (od 4500W do 7000W) jest stosowanie kilku mniejszych kotłów (rys. 10) połączonych ze sobą hydrualicznie i elektronicznie przez co są wyposażone w bardziej złożone podzespoły i działają w bardziej złożony sposób.

Grzałka bojlera aluminiowego
Rys.1. Grzałka bojlera aluminiowego
Bojler aluminiowy
Rys.2.Bojler aluminiowy
Bojler aluminiowy
Rys.3. Bojler aluminiowy

 

 

 

 

 

Rys.4. Korozja elektrolityczna kotła parowego
Rys.4. Korozja elektrolityczna kotła parowego
Kocioł ze stali nierdzewnej
Rys.5. Kocioł ze stali nierdzewnej
Kocioł ze stali nierdzewnej
Rys.6.Kocioł ze stali nierdzewnej

 

 

 

 

 

Kocioł ze stali nierdzewnej
Rys.7. Kocioł ze stali nierdzewnej
Kocioł ze stali nierdzewnej
Rys.8. Kocioł ze stali nierdzewnej
Kocioł ze stali nierdzewnej
Rys.9. Kocioł ze stali nierdzewnej

 

 

 

 

 

Rys.10.Kotły parowe połączone hydraulicznie
Kotły parowe połączone hydraulicznie
Grzałka myjki parowej
Rys.11. Grzałka myjki parowej