Dochody i koszty prowadzenia myjni parowej

Podczas rozmów z tysiącami klientów, łatwo dojść do przekonania, że większość osób, które rozpoczynają działalność w branży eko-myjni, myślą o wsparciu finansowym. Gdzie, więc szukać takich informacji?

Można powiedzieć, że na obecną chwilę, zakup maszyn i sprzętu umożliwiają środki Urzędów Pracy i Fundusze Europejskie. Te pierwsze o wiele łatwiej uzyskać, i radzę skierować zapytanie do swojego najbliższego PUPu. Pieniądze z PUPu, adresowane głównie są do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędach Pracy odpowiadających miejscom zamieszkania beneficjenta. Wysokość dofinansowania jest w tym przypadku stała, i równa się 6-krotnej średniej pensji, czyli oscyluje w granicach 19500zł. Nie wszystkie jednak Urzędy posiadają jednakową pulę środków na aktywizację osób bezrobotnych, i dlatego może zdarzyć się tak, iż przychodząc pod koniec roku, spełniając kryteria wyznaczone, nie dostaniemy wsparcia, z braku powodu wyczerpania środków. Dlatego w przypadku starania się o dofinansowanie z Urzędów Pracy, warto robić to jak najwcześniej. Z praktyki wiem, że pod koniec roku rzadko kiedy udaje się załapać na takie wsparcie.

Urzędy Pracy oferują oprócz pieniążków na rozpoczęcie działalności, także wsparcie dla osób/firm, które już prowadzą działalność. Maksymalna kwota dofinansowania jest również 6-krotnością średniej pensji, i jest oferowana przedsiębiorcom w zamian za zatrudnienie osoby bezrobotnej na okres min.2lat. Jeżeli w okresie tym zwolnisz osobę bezrobotną, i nie przyjmiesz kolejnej, będziesz musiał oddać do Urzędu kwotę proporcjonalną do czasu zatrudnienia danej osoby. Ten rodzaj wsparcia jest dobry dla osób, które już prowadzą działalność, i chcą ją zdywersyfikować, poprzez otwarcie eko-myjni.

 

Drugim rozwiązaniem, które może pomóc Ci sfinansować Twoje plany biznesowe, to skorzystanie z Funduszy Europejskich. Zazwyczaj są to działania związane oparte na Programie Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.2 Wsparcie oraz promocja samozatrudnienia. W różnych regionach kraju programy oparte na tym poddziałaniu przybierają różne nazwy np. Pomoc na starcie albo Zielone Światło dla Przedsiębiorczości. Niezależnie jednak od nazewnictwa, formy pomocy są podobne.

Informacje podstawowe

Działanie to ukierunkowane jest na finansowe wsparcie projektów dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, a także na przedsięwzięcia z zakresu wspierania działań informacyjno – promocyjnych.

Cel

Celem działania jest promocja i wspieranie inicjatyw mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy, oraz kreowanie pro aktywnych, pro rozwojowych postaw służących rozwojowi samozatrudnienia i przedsiębiorczości.

Przeznaczenie

Dofinansowanie dla projektów obejmujących pomoc merytoryczno-doradczą dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Uczestnicy projektów przechodzą szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności (zagadnienia prawne, księgowość, rozliczenia, podatki), tworzenia biznesplanów, podstaw nowoczesnego public relations i marketingu. Następnie, po rejestracji działalności, mogą skorzystać ze wsparcia finansowego (dotacja sięgająca 40 tys. zł i comiesięczne wsparcie pomostowe w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia wypłacane maksymalnie przez 1 rok.

Beneficjenci

O wsparcie na realizację projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność oświatową).

Grupa docelowa

O uczestnictwo w projektach mogą się starać wszystkie osoby fizyczne, w szczególności:

  • długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat),
  • do 25. roku życia,
  • po 45. roku życia,
  • niepełnosprawne,
  • zamieszkujące obszary wiejskie i miejsko-wiejskie (do 25 tys. mieszkańców),
  • kobiety, zwłaszcza matki samotnie wychowujące dzieci, kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy.

Kryterium wykluczającym jest prowadzenie własnej działalności (firmy) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W praktyce na początku tej ścieżki zostaniecie poproszeni o złożenie na specjalnym formularzu krótkiego opisu, co chcielibyście robić, jaki jest Wasz pomysł na biznes. Po upływie terminu wyznaczonego na dostarczenie tych wniosków, zbiera się komisja,  która kwalifikuje lub nie pomysły do dalszego etapu. Następny etap, to już praca w grupach, pisanie biznes planów, nauka marketingu, księgowości i innych przydatnych umiejętności. Na koniec finalna ocena biznes planu przez komisję i jego akceptacja lub odrzucenie. Całość może potrwać nawet 6 miesięcy tj. od kwalifikacji pomysłu, przez akceptację biznes planu do wypłaty środków.

Koszty i dochody z prowadzenia myjni parowej

Poniżej przedstawiamy przewidywane koszty i dochody z prowadzenia myjni parowej stacjonarnej i mobilnej. Proszę pamiętać, że ta kalkulacja ma jedynie wymiar informacyjny i obliczenia tam zawarte musze być powtórzone dla konkretnych warunków biznesowych w jakich przyjdzie Państwu pracować.

 

                                      

Stacjonarna 2-stanowiska Ręczna Myjnia Parowa ASTRA STEAMER®

Mobilna Myjnia Parowa ASTRA STEAMER®

Koszt inwestycji:

Myjnia parowa ASTRA STEAMER®    21999 zł

Odkurzacz na sucho/mokro                          500zł

Odkurzacz piorący                                      1500zł

Chemia do prania tapicerki                          500zł

Kosmetyki samochodowe                            300zł

Mata absorpcyjna                                         300zł

Mikrofibry                                                   1000zł

 

RAZEM:                                                  26059zł

 

Koszt inwestycji:

Myjnia parowa ASTRA STEAMER®    21999 zł

Odkurzacz na sucho/mokro                          500zł

Odkurzacz piorący                                      1500zł

Chemia do prania tapicerki                           500zł

Kosmetyki samochodowe                             300zł

Mikrofibry                                                   1000zł

Agregat prądotwórczy                                 1000zł

RAZEM:                                            26799zł

+ koszt zakupu samochodu

Koszty miesięczne działalności:

Dzierżawa pomieszczenia                    4000zł

Wynagrodzenie 2 pracowników:

Płaca brutto:

(2x 1317zł) =                                            2634zł

Koszt pracodawcy     

(2x 243, 39zł) =                                             486,78zł

Koszty eksploatacyjne:

Woda:

(0,18zł/samochód x15 samochodów x20dni)=   54zł

Energia:

(0,16zł/samochód x15 samochodów x20dni)=     48zł

Paliwo:

(1,82zł/samochód x15 samochodów x20dni)=   546zł

Kosmetyki:

(0,50zł/samochód x15 samochodów x20dni)=   150zł

Pralnia:

(0,50zł/samochód x15 samochodów x20dni)=   150zł

Inne:

(1zł/samochód x15 samochodów x20 dni)=       300zł

 

RAZEM:                                         8368,78zł

 

Koszty miesięczne działalności:

Wynagrodzenie 2 pracowników:

Płaca brutto:

(2x 1317zł) =                                            2634zł

Koszt pracodawcy     

(2x 243, 39zł) =                                             486,78zł

Koszty eksploatacyjne:

Woda:

(0,18zł/samochód x8 samochodów x20dni)=28,80zł

Paliwo(dojazd + agregat+ Astra):

(10zł/samochód x8 samochodów x20dni)=      1600zł

Kosmetyki:

(0,50zł/samochód x8 samochodów x20dni)=        80zł

Pralnia:

(0,50zł/samochód x8 samochodów x20dni)=        80zł

Inne: 

(1zł/samochód x8 samochodów x20 dni)=         160zł

 

 

RAZEM:                                         5069,58zł

Przychody z miesięcznej działalności:

Mycie i suszenie:

(28zł x15 samochodów x20 dni)=                8400zł

Odkurzanie

(10zł x10samochodó x20dni)=                         2000zł

Sprzątanie wnętrza:

(30zł x5 samochodów x20dni)=                       3000zł

Pranie tapicerki

(200zł  x1 samochód x20 dni)=                    4000zł

Inne usługi

(50zł x1samochód x20dni)=                       1000zł

 

RAZEM:                                          18400zł

 

Przychody z miesięcznej działalności:

Mycie i suszenie:

(28zł x8 samochodów x20 dni)=                5600zł

Odkurzanie

(10zł x8samochodó x20dni)=                         2000zł

Sprzątanie wnętrza:

(30zł x5 samochodów x20dni)=                       3000zł

Pranie tapicerki

(200zł  x1 samochód x20 dni)=                    4000zł

Inne usługi

(50zł x1samochód x20dni)=                        1000zł

 

RAZEM:                                           15600zł

 

 

10031,22 zł

PRZYCHÓD PRZED OPODATKOWANIEM

 

 

 

10530,42zł

PRZYCHÓD PRZED OPODATKOWANIEM

 

<<poprzednia strona                                                                                                                                   następna strona>>